19 July 2010

Easy English-Tagalog Translation

Contemplate - konte ang mga pinggan

Punctuation - pera para maka-enrol

Ice Buko - oks ang buhok ko

Tenacious - sapatos na pang tennis

Calculator - tawagan kita mamaya

Devastation - sakayan ng bus

Protestant - Tindahan ng prutas

Statue - Ikaw ba yan?

Tissue - Ikaw nga!

Predicate - Pakawalan mo ang pusa

Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo

Deduct - Ang pato

Defeat - Ang mga paa

Detail - Ang buntot

Deposit - Gripo

Diploma - taga ayos ng tubo

City - Bago mag-utsu

Cattle - Doon nakatila ang Hali at Leyna

Persuading - Unang Kasal

Depress - Ang nagkasal o kaya'y dyaryo

Defense - bakod sa bahay

It depends - Kainin mo ang bakod

Shampoo - Bago mag-labing-isha (hik!)

Delusion - Maluwang (kung maluwang
ang damit, e delusion!)

Profit - Patunayan mo

Balance Sheet - What comes out after
eating a balanced diet

Backlog - bacon saka egg

Beehive - magpakatino ka

CD-ROM - tingnan mo ang kwarto

Debug - ang ipis

Defrag - ang palaka

Defer - ang balahibo

Deflate - ang plato

Detest - ang eksamin

Devalue - 'yon ang susunod sa letrang V

Devote - ang boto o sasakyang pantubig

Dilemma - brownout o kaya'y hindi anim

Effort - 'dun nagla-land ang efflane

Forums - apat na kwarto

July - nagsinungaling ka ba?

Thesis - sakit

No comments:

Post a Comment